Refleksjonsark.

Har jeg nådd mine mål i emnet?
Navn:
Klasse:
Fag:

Hva jeg har arbeidet med:

Mine mål var:

1.
2.
3.
4.
5.
Jeg har nådd mine mål:

Mål 1:

Mål 2:

Mål3 :

Mål 4:

Mål 5:Helt

Helt

Helt

Helt

HeltDelvis

Delvis

Delvis

Delvis

DelvisNei/Ikke

Nei/Ikke

Nei/Ikke

Nei/Ikke

Nei/IkkeJeg nådde/nådde ikke målene mine fordi:


Dette er jeg fornøyd med fordi:
Dette synes jeg var vanskelig fordi:
Dette har jeg lært fordi:
Underskrift:
Dato:

Elev:

Lærer:


Her er en fil av refleksjonsarket