Målark.

Arbeidsplan/Målark
Navn:
Klasse:
Fag:Dette skal jeg arbeide med:

Målene med arbeidet er:
1.

2.

3.

4.

5.

Hvilken type informasjon trenger jeg

1.
2.
3.
4.
5.
Hvor kan jeg hente den informasjon jeg trenger:


1.
2.
3.
4.
5.
Dette vet jeg om emnet fra før:
Dette vil ha gjort innen:
Dato:
Dato:

Dato:

Dato:

Dato:Jeg skal være ferdig


Dette vil jeg fortelle om i klassen/på gruppa
PresentasjonsformUnderskrift:
Dato:

Elev:

Lærer:


Her er en fil med målarket.